Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Архів

Будьте успішними з гібридами селекції DSV

Якісна технологія вирощування озимого ріпаку.

 

Clearfield на озимому ріпаку - альтернатива!

Культура ріпаку має ряд фізіологічних особливостей, через які забур’яненість посівів призводить до більш значних втрат урожаю, порівняно з іншими культурами. Найпершою з них є досить повільний розвиток культурної рослини у перші періоди життя.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.