Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Озимий ріпак DSV - результат інновацій та традицій

Півстолітнім досвідом селекціїї ріпаку ДСВ зробила значний внесок  у розвиток цієї культури в європейському і світовому масштабі.  Саме селекційні досягнення, одним з яких було введення  в комерційний оборот першого сорту озимого ріпаку 00-якості,  стали рушійною силою росту площ культури озимого ріпаку  в Європі і в світі.


DSV - єдина компанія, що займається селекцією гібридів ріпаку одночасно за обома найпоширенішими системами стерильності у виведенні гібридів ріпаку, що дає можливість використовувати переваги кожної з систем.


Для проведення адаптивної селекції та сортовипробувань в Європі  розміщено досліди у більше ніж 90 регіонах. У тому числі з 2010 року дослідження ведуться і в Україні. З метою систематизації зібраних даних та лабораторних аналізів  селекційного  насіннєвого  матеріалу,  дослідження  зразків  та  селекційних  програм  для  Сходу,  а  також  з метою подальшого розвитку ведення насінництва у 2017 році в Україні було збудовано селекційно-випробувальну станцію у Черкаській області (c. Дубіївка).

{{row.listItems[0].value}} новий
{{item.title}}:
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.