Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF-файл продукту

ПОПУЛАР

ПОПУЛАР

Відмінне поєднання зимостійкості та адаптивності у селекції

Новий  середньорослий  тип  гібриду,  в  якому  поєднано високу  зимостійкість,  придатність  до  вирощування  на різних типах ґрунтів та пересічених елементах рельєфу. Середньорослий  габітус  рослини  має  чимало  переваг.
Перш  за  все  створює  чималий  захисний  бар’єр  для непродуктивних  втрат  вологи,  що  є  немало  важливим для  ефективного  її використання  особливо  в  умовах нестачі.  Толерантність  до  високих  норм  висіву  не створює загрози вилягання посівів, а більш рівномірний
принцип розподілу формування врожаю на рослині між головним та бічними пагонами – є чималим досягненням у селекції. До того ж синхронність у дозріванні стручка та стебла середньорослого типу дозволяє без перешкод та втрат комбайнувати вирощений врожай.

Еталонна зимостійкість

ПОПУЛАР  -  це    відмінна  морозостійкість!  Гібрид належить до найзимостійкіших гібридів Європи! Навіть під час випробувань 2012 року  у період безсніжної зими, при температурах -20 ° С продемонстрував  вражаючу зимостійкість. За даними  незалежних сортовипробувань  Великобританії    ПОПУЛАР    характеризується  одним  з найшвидших темпів змикання рядків і закриття поверхні ґрунту,  не  видовжуючи  при  цьому  стебла.  Завдяки  цій ознаці рівень  зимостійкості є винятково високим.ПОПУЛАР  придатний  для  посіву  від  середньоранніх до  середньопізніх  термінів.  При  цьому  інтенсивність розвитку,  як  зазначено  вище,  є  доволі  швидкою,  а потреба використання регуляторів росту є низькою. Це свідчить про абсолютно новий напрямок у селекції, де взято курс на  економію ресурсів товаровиробником з турботою про довкілля та ефективність у вирощуванні.

Вирішення  проблеми  передчасного  дозрівання

ПОПУЛАР являється одним із перших з зареєстрованих в  Україні  на  сьогоднішній  період  гібридом  із задекларованою  низькою  схильністю  до  враження вертицильозом (Verticillium.), що є немало важливим у регіонах з високою щільність ріпаку, сидератів із родини хрестоцвітих чи гороху, які є проміжними господарями для поширення.

Врожай і структура
Врожайність+++++
Олійність+++++

Агрономічні характеристики
Дозріваннясередньостиглий
Зимостійкістьдуже добра
Висота рослинисередня
Розвиток восенинижче середнього
Розвиток навеснісередній

Стійкості
Стійкість до вилягання+++++
Стійкість до фомозу+++++
Стійкість до осипання++++
Посухостійкість++++

Строк посіву
Ранній посів++++
Пізній посів+++

Потреба в регуляторах росту
Осіньсередня
Веснасередня

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.