Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF-файл продукту

ТАЙФУН

Озимий ріпак

Зимостійкість на висоті

Тайфун – нове поєднання   пластичності, стабільності і висо­кого потенціалу урожайності. Ознака високої зимостійкості, що притаманна гібриду  є беззаперечною перевагою в ре­гіонах із складними погодними умовами впродовж періоду перезимівлі. Зокрема при весняних заморозках під час від­новлення вегетації Тайфун демонструє підвищену стійкість до враження такими стресовими погодними умовами. Закріпивши  в  одному  продукті  ознаку  неперевершеної зимостійкості,  подовженого  гомогенного  цвітіння  і  жаро­стійкості, селекціонерам вдалось вивести гібрид, який при настанні критичних погодних факторів в фазу цвітіння зда­тен вистояти з найменшими втратами закладки стручків і наступним високим потенціалом до регенерації та компен­сації –  така комбінація і стала запорукою високого потен­ціалу врожайності.


Компактний гібрид з високим потенціалом

Тайфун, формуючи рослини середнього за висотою габіту­су забезпечує синхронізацію у дозріванні стебла та стручка, знижуючи до мінімуму втрати під час збирання та забезпе­чуючи  одночасно  високу  придатність  до  комбайнування  і найбільш якісний обмолот. Висока технологічність та пластичність гібриду окрім макси­мально ефективного використання азоту, в посушливі роки забезпечує продуктивне використання вологи, що проявля­ється  в  формуванні  абсолютно  компактного  типу  високо­врожайних рослин.

 

Вдала комбінація середньораннього гібриду

Завдяки збалансованому ранньому розвитку, поєднаному з низькою схильністю до видовження стебла, гібрид демон­струє гнучкість у строках посіву від середньораннього до се­редньопізнього.

Важливою  ознакою  гібриду  Тайфун  є  комплексна  висо­ка  толерантність  до  основних  хвороб.  Гібрид  має  харак­терний  темно­зелений  колір  та  підвищену  польову  стій­кість до фомозу (Phoma lingam Desm.) та циліндроспоріозу (Cylindrosporium concentricum Grev).

Врожай і структура
Врожайність +++++
Олійність ++++

Агрономічні характеристики
Дозріваннясередньоранній
Зимостійкістьвисока
Висота рослининижче середньої
Розвиток восенивище середнього
Розвиток навеснішвидкий

Стійкості
Стійкість до вилягання +++
Стійкість до фомозу ++++
Стійкість до осипання ++++
Посухостійкість ++++

Строк посіву
Ранній посів ++++
Пізній посів ++++

Потреба в регуляторах росту
Осіньсередня
Веснасередня

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.