Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF-файл продукту

ТАЙФУН

Озимий ріпак

Зимостійкість на висоті

Тайфун – нове поєднання   пластичності, стабільності і висо­кого потенціалу урожайності. Ознака високої зимостійкості, що притаманна гібриду  є беззаперечною перевагою в ре­гіонах із складними погодними умовами впродовж періоду перезимівлі. Зокрема при весняних заморозках під час від­новлення вегетації Тайфун демонструє підвищену стійкість до враження такими стресовими погодними умовами. Закріпивши  в  одному  продукті  ознаку  неперевершеної зимостійкості,  подовженого  гомогенного  цвітіння  і  жаро­стійкості, селекціонерам вдалось вивести гібрид, який при настанні критичних погодних факторів в фазу цвітіння зда­тен вистояти з найменшими втратами закладки стручків і наступним високим потенціалом до регенерації та компен­сації –  така комбінація і стала запорукою високого потен­ціалу врожайності.


Компактний гібрид з високим потенціалом

Тайфун, формуючи рослини середнього за висотою габіту­су забезпечує синхронізацію у дозріванні стебла та стручка, знижуючи до мінімуму втрати під час збирання та забезпе­чуючи  одночасно  високу  придатність  до  комбайнування  і найбільш якісний обмолот. Висока технологічність та пластичність гібриду окрім макси­мально ефективного використання азоту, в посушливі роки забезпечує продуктивне використання вологи, що проявля­ється  в  формуванні  абсолютно  компактного  типу  високо­врожайних рослин.

 

Вдала комбінація середньораннього гібриду

Завдяки збалансованому ранньому розвитку, поєднаному з низькою схильністю до видовження стебла, гібрид демон­струє гнучкість у строках посіву від середньораннього до се­редньопізнього.

Важливою  ознакою  гібриду  Тайфун  є  комплексна  висо­ка  толерантність  до  основних  хвороб.  Гібрид  має  харак­терний  темно­зелений  колір  та  підвищену  польову  стій­кість до фомозу (Phoma lingam Desm.) та циліндроспоріозу (Cylindrosporium concentricum Grev).

Врожай і структура
Врожайність +++++
Олійність ++++

Агрономічні характеристики
Дозріваннясередньоранній
Зимостійкістьвисока
Висота рослининижче середньої
Розвиток восенивище середнього
Розвиток навеснішвидкий

Стійкості
Стійкість до вилягання +++
Стійкість до фомозу ++++
Стійкість до осипання ++++
Посухостійкість ++++

Строк посіву
Ранній посів ++++
Пізній посів ++++

Потреба в регуляторах росту
Осіньсередня
Веснасередня

Ми поважаємо вашу приватність!

Ми би хотіли використовувати куки та інші технічні методи анонімного аналізу на сайті, щоб зробити даний сайт максимально зручним для вас. Крім того, ми хотіли би оцінити відвідування нашого сайту, щоб максимально адаптувати наш веб-сайт до ваших потреб.

Ви можете заборонити або дати дозвіл на обробку ваших даних в любий час, натиснувши кнопку «Політика конфіденційності» в нижній частині даного веб-сайту. Тут ви також знайдете доповнюючу інформацію про ваші права в GDPR та ePrivacy.

Згодитись на анонімний веб-аналіз Продовжуйте лише з необхідними файлами