дата: 2018

Село Дубіївка, що неподалік від м. Черкаси, ще донедавна могло похвалитися хіба що своїми краєвидами. Але з 26 червня цього року його історія кардинально зміниться, адже воно стаєважливим  аграрно-науковим  осередком  для  всієї  Ук раїни:  саме  тут  ТОВ  «ДСВ — Україна»,
дочірня ком панія Deutsche Saatveredelung AG (DSV), відкрила се лекційно-дослідну станцію.