дата: 2019

Озимі  культури  мають  високий  потенціал  продуктивності.  Проте,  отримання  високої  урожайності визначається, перш за все, особливостями, які закладено генетично. Вирощування високопродуктивних сортів та гібридів із високою стійкістю до патогенів є важливою умовою отримання стабільних урожаїв та забезпечує підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва.